1. Tesaři

Tesařské řemeslo má za sebou historii dlouhou celá tisíciletí. Již v bibli je uváděn Josef Nazaretský jako tesař. Svatý Josef zůstal patronem tesařů a truhlářů dodnes. Tesaři v minulých dobách opracovávali kmeny stromů tesáním, otesáváním. Pracovali s hrubými „drvy“ a připomínají se ve všech městech.

Jen v Praze jich bylo napočítáno v polovině 14. století přes sedmdesát. Většinou bydleli v Novém Městě. Na Starém Městě v roce 1364 byl jeden tesař uváděn jako pražský měšťan. Už v této době se mnozí specializovali, byli mezi nimi rourníci, mostníci, stavníci, kotečníci, budnaři a lodnaři. Brzy po roce 1310 byly stanoveny živnostenským řádem sazby za práce kamenické, tesařské, cihlářské a vápenické. Mistr kameník a tesař bral denně 2 groše, kdo vezme víc, ztratí „suam substantiam“ a musí z města. V roce 1606 bylo na Starém Městě 41 tesařských mistrů žijících bez měšťanského práva. V rozmezí let 1590 - 1620 bylo na Malé Straně zapsáno 21 tesařských mistrů. Dlouho však neměli svoji cechovní organizaci. Většinou byli podřízeni cechu zednickému. Samostatný cech tesařů je v Praze doložen teprve v roce 1585 na Novém Městě. Na Starém Městě snad byl o něco starší, malostranský vznikl až v roce 1594.

Tesaři nebyli výjimečným řemeslem ani v jiných městech. K vlastní cechovní organizaci dospěli jen málokde, byli podřízeni cechům společným. Obyčejně patřili k cechům zednickým a kamenickým. 

V Jihlavě byla už v letech 1257 - 1278 za Přemysla Otakara II. značně rozvinuta důlní činnost, která vyžadovala v hojné míře práce tesařské a truhlářské. V Jičíně uvádí soudní kniha z let 1361 - 1407 mezi místními řemeslníky tesaře a koláře. V Táboře bylo v roce 1432 napočítáno deset tesařů, v Rakovníku o něco později devět. V roce 1526 přistoupilo mezi staropražské měšťany 21 tesařských mistrů. Je zajímavé, že mezi nimi nebyl jediný německé národnosti. Z „královských“ tesařů byl uveden Jan Brankytle, jenž činí r. 1466 na Novém Městě poslední pořízení. V roce 1523 až 1557 zde pracují tři. Na Třebíčsku jsou v urbáři z roku 1556 vedeni tesaři a truhláři jen jako ojedinělí řemeslníci, ale již v roce 1587 získali opis artikulů truhlářského cechu ve Znojmě, kterým se řídili. V Českých Budějovicích byli v letech 1680 - 1700 3 tesaři, spolu se 4 truhláři, 3 bednáři a 3 koláři. V roce 1753 provozovali řemeslo dva tesařští mistři s třemi učni a jedenáct stolařů se čtyřmi tovaryši a třemi učni. Údaje o tesařích v Plzni se objevují v berní knize z roku 1740. Na počátku 18. století byli ve Strakonicích uváděni 4 tesaři. V Kolíně v roce 1803 je uváděno 10 tesařů, 5 truhlářů, 2 koláři, 8 bednářů. V polovině 18. století byli v Králikách uváděni dle tereziánského katastru dva tesaři, v Mladkově v roce 1836 jeden.

zpět