1.1. Král Karel IV. košíkářem i řezbářem

Karel IV. - císař z Boží milosti (1316 až 1378) se zasadil nejen o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, položil základní kámen k pražské katedrále sv. Víta, založil nejstarší vysoké učení ve střední Evropě - Karlovu univerzitu, rozšířil Prahu o Nové Město, ale ve skrytu před veřejností se zabýval i osobní zálibou ručních prací.

Obdivoval dřevo, ale i zručnost a um řezbářů a košíkářů. Lucemburkové byli silní cholerikové. Karel IV. tlumil svůj temperament tím, že se věnoval ručním pracím. Rád vyřezával různé ornamenty do dřeva či splétal z proutí košíky.

zpět