1.1. Výroba sudu

Bečvář vyhobloval z dubového ale i sosnového dřeva desky (dužiny), z nichž pak sud sestavoval. Dřevěné obruče vázal z vrbových holí. Dle městských inventářů vyráběli bečváři nádoby na pivo a víno, množstvím a rozmanitostí podivuhodné. Zapsány jsou kádě pivovarské (až po 20 kusech v jediném pivovaře), sudy rozličných velikostí, a různých funkcí, kaufy, varníky (např. varníků 17 sudů prázdných na zámku Hluboké r. 1490).

Bečváři byli povinni dělat všechny sudy dle předepsané městské míry. „Neměrných“ sudů nesměli dělat pod trestem kopy, dvou kop a do třetice pod zbavením řemesla. Konšelé jakožto strážci obchodu na to velmi dbali, ale také chránili bečváře, aby „sudoviny ani lesu obručného nikdo na jich škodu a drahotu nepřekupoval“. Poskytovali jim výhody nad jiná řemesla.

Bečváři také vyráběli okovy na vodu. Okov o dvou obručích byl v Praze a v Plzni mistrovským kusem. Zhotovovali také „truky pivné, necky, nečice, škopy a škopky, koryta, vany (vana na muže o dvou obručích byla také mistrovským kusem), máselnice, džbery … nádobí do kuchyně a hospodářství“.

 

Za práci litoměřičtí bečváři chtěli r. 1515 od vysmolení kaufů a sudů pivných po groši, od kaufů vinných dvojnásob, za kopu obručí kaufových chtěli 16 grošů, za kopu jiných sudových polovic, kdyby desku kádní obrátili (při opravě), za to chtěli groš, od připravování kádě 12 grošů. 

zpět