1.2. Volarské slavnosti

Město Volary bylo v minulosti a je i dnes známo rozsáhlým dřevozpracujícím průmyslem. Už v dávné minulosti bylo centrem zpracování dřeva, zde žilo mnoho řemeslníků, kteří vyráběli různé výrobky z kvalitního šumavského dřeva. Byla tu stará a nová pila, bednárna, dílna na sesazování dýh, truhlářské provozy. Mnoho lidí se živilo prací se dřevem a od roku 1873 zde dokonce působila odborná dřevoobráběcí škola.

Idea Volarských slavností dřeva jako speciálních slavností zaměřených na obnovu a zachování starých řemeslných dřevozpracujících technik vzešla z iniciativy tehdejšího místostarosty Volar Ing. Ivo Stehlíka. V roce 1993 radnice připravila nultý zkušební ročník těchto slavností, aby si ověřila životnost návrhu. Od té doby probíhají slavnosti už každoročně, vždy předposlední víkend v srpnu. Výjimkou byl jen rok 2002, kdy radnice z obavy před povodněmi slavnosti neuspořádala. Slavnosti dřeva ve Volarech jsou obohaceny ještě účastí partnerských měst Volar - Waldkirchenu z Německa a Wallernu an den Tratnach z Rakouska.

V rámci pestrého programu se na náměstí koná jarmark s tradičním zbožím a předváděním starých řemesel. Soutěžní družstva, dnes reprezentující partnerská města spolu s domácím hostitelem, soupeří v netradičních dřevařských disciplínách. Vítěz získává obří putovní volarský dřevák. Slavnosti jsou zakončeny bálem. Program slavností se od 1. ročníku nezměnil. Byl však ještě rozšířen o nedělní dřevácký průvod. Všichni jeho účastníci musí být obuti v dřevěné obuvi a pelhřimovská agentura, která se v Čechách stará o zápisy do Guinessovy knihy rekordů, pečlivě kontroluje, zda jsou všechny podmínky náležitě splněny, aby mohl být případný světový rekord v největším počtu do dřeva obutých lidí na jednom místě, zapsán. Na náměstí bývá pravidelně předváděna výroba tesaných trámů, dřeváků, dlabaných misek, košů, dřevěných okapů, dřevěného potrubí, různých řezeb - betlémovými figurkami počínaje a obrazovými rámy konče. Vedle řemeslníků pracujících se dřevem jsou zastoupeni na slavnostech kováři, kameníci, keramici, krajkářky, přadleny a další. Souběžně s volarskými slavnostmi dřeva probíhá každoročně i Volarský řezbářský kurz, který je organizován tak, aby vrcholil společně se slavnostmi dřeva a aby se tak obě akce vzájemně doplňovaly.

zpět