1.2.1. Záklopové desky

Dřevěné domy a jejich štíty bývaly na jejich vrcholu ukončeny vystupujícím přístřeškem, kterému se říkalo kabřinec nebo kukla. Ve starší době měl jehlancovitý tvar a byl zhotovený z prken, později byl půlkuželový a pokryt šindelem.

Oba přístřešky byly zespodu uzavřeny záklopovými prkny, deskami, na kterých zakladatel domu nechával vzkaz či odkaz příštím generacím. Letopočet připomínal dobu ukončení stavby, někdy bylo uvedeno jméno zakladatele domu, jindy byl uveden citát z bible, lidová moudrost nebo poděkování bohu s přáním štěstí a rozkvětu domu. Písmo bylo malováno, vyřezáno nebo vypáleno, často doplněno malovaným jednoduchým dekorem.

zpět