1.3. Z historie loutkářství

Dlouhá tradice českého loutkářství od dob obrozeneckých, rozsáhlé amatérské loutkářství doprovázené uměleckými řezbáři a výtvarnými umělci, novodobé úspěchy profesionálního divadla, účast českých umělců a odborníků v mezinárodním loutkářském životě přispívají k významnému postavení českého loutkového divadelnictví a loutkářského umění ve světě a k pověsti České republiky jako „loutkářské velmoci“ a „klasické země loutek“.

zpět