1.4. Řezači a obrazníci ze 14. a 15. století

Mezi uměleckými řemeslníky působili řezbáři, kterým se říkalo ve 14. a 15. století řezači a zhotovitelům dřevěných plastik obrazníci. Ti se obvykle ztratili v seznamech malířů, takže o jejich působnosti nacházíme jen sporadické informace.

Ve Žďáře na Moravě, žil kolem roku 1300 řeholník kláštera, řezbář a malíř Jan Augusta. Tehdy řezal a maloval nádherné stolice klášterního choru se 48 sedadly. Okolo r. 1348 působil v Praze řezbář Mikeš. V roce 1348 bylo v Praze založeno bratrstvo malířů a štítařů. Byli v něm sdruženi malíři „duchovní“, štítů, sklenáři, knihvazači, řezbáři, pergameníci, zlatotepci, iluminátoři a další příbuzní řemeslníci.     V roce 1419 působilo v Praze devět řezačů. Mezi malíři byli mistři, kteří řezali plastiky.  V roce 1479 byl uváděn malíř a řezbář Augustin, který v letech 1486 - 1496 pracoval pro Vladislava II. Připisuje se mu také část výzdoby kaple na zámku Křivoklátě, zejména hlavní oltář. Kolem roku 1464 je doložen v Kutné Hoře řezák Michálek, který zastával úřad „rormeistera“. V letech 1484 - 1506 řezbář Hanuš z Prahy vytvořil kutnohorskou minci, za kterou dostával plat. V Kutné Hoře však nesídlil.

Na počátku 15. století je v Kutné Hoře uveden řezák Jakub, v Jindřichově Hradci 1504 sochař Hanuš. Na zámku v Bečově působil na konci 15. a v první polovině     16. století řezbář Matouš Gollaprant. Od něho pochází signovaný figurální reliéf, dřevořezba z 15. století. V letech 1459 - 1472 byl činný v Chrudimi řezbář a lištér Otakar Ondráček. Řezbář Jan z Brna zhotovil kolem roku 1480 podle tabulového obrazu dřevoryt (datovaný r. 1480), znázorňující výjev ze života sv. Řehoře. 

Řezbář Jirek z Lorce vytvořil pravděpodobně okolo r. 1484 krásně řezanou stolici v kostnici sv. Jakuba v Kutné Hoře. Ve Znojmě okolo roku 1500 pracoval sochař a řezbář Bartoloměj Heinz.

zpět