1.4. Řezbářské kurzy ve Volarech (1994 - 2006)

Řezbářské kurzy ve Volarech, vycházejí z dlouhodobé řezbářské tradice. Iniciátor Ivo Stehlík získal pro realizaci zamýšlených odborných kurzů dokonce akademického sochaře Štefana Sukupa, ředitele školy a učitele oboru řezbářství a tvarování dřeva Mikuláše Havlíka, Václava Nováka a Karla Poupěte. Časem se k nim přidala Kateřina Fajfarová. Mikuláš Havlík připravil návrh vzorového čerta jako loutky a potřebné přířezy k jeho zhotovení. Všichni učitelé vymysleli koncepci kurzu, přivezli nářadí, materiál a odhodlání k zdárnému uskutečnění.

Řezbářský kurz je určen pro amatéry i profesionály, pro začátečníky i pokročilé bez ohledu na věk. Děti jsou přijímány výjimečně. Odborná výuka probíhá v dílnách základní školy, většina účastníků spí v Brixových Dvorech, ve stodole pravděpodobně nejstaršího statku ve Volarech. Stravu si zajišťuje každý sám, ustláno je na seně ve stodole. Každý účastník platí kurzovné, v němž jsou zahrnuty mzdy učitelů, nájem dílen, dřevo, hlína na modelování. První kurz se uskutečnil v roce 1994 v délce dvou týdnů pod hlavičkou města Volar. Následné ročníky byly už zastřešeny občanským sdružením Ecocentrum Volary. Do roku 2005 (včetně) absolvovalo kurz už 124 lidí, řada z nich i několikrát. Nejmladšímu absolventovi bylo 8 let, nejstaršímu 72.

V kurzu se může každý účastník seznámit se základy řezbářské techniky, naučit se pracovat s dlátem včetně jeho nabroušení, povrchově upravovat dřevo, pochopit konstrukci marionety. Dozví se mnohé z historie loutkářství, z výroby loutek, o technickém provedení, polychromování a oživování. Každý může během kurzu vyřezat jednu větší práci. Většina účastníků řeže loutky, menší část vytváří kopii Příbramské madony. Pro náročnější je zařazeno modelování z hlíny, zhotovení formy a odlévání pozitivu do sádry. Během kurzu si lze koupit řezbářská dláta, nože a brousky.

Součástí kurzu je představení divadla, ve kterém ožívají nově zrozené dřevěné postavy na improvizovaném jevišti ve stodole. Vše se odehrává před zraky skutečného publika. Autorské hry vznikaly teprve v průběhu kurzu na základě postav, které vytvořili zúčastnění řezbáři. Dnes je ustáleno, že nejdříve vznikne hra a každý řezbář dostane přidělenou konkrétní postavu, kterou vyřeže a pak s ní hraje i na jevišti. Absolventi kurzu sehrají s vyrobenými loutkami na závěr představení, které je zároveň světovou premiérou.

Vedle základního programu se odehrávají společenské hry, pálí se táboráky, kolem kterých kolují dýmky míru, zní akordy kytar a hlasy zpívajících řezbářů. Kolorit řezbářského kurzu dotváří každodenní setkávání s rozličnými domácími i divokými zvířaty. Vedle získaných odborných praktických i teoretických znalostí si každý odváží nádherné a neopakovatelné zážitky.

zpět