1.6.1. Umrlčí prkna v Kašperských Horách

Umrlčí prkna v Kašperských Horách jsou památkou starého svérázného zvyku, který se na Šumavě rozšířil v důsledku extrémních zimních podmínek.

 V německých horských samotách míval každý hospodář v zásobě vyschlá prkna. Když někdo z rodiny zemřel, jedno prkno se vybralo a označilo se vřezem tří křížků. Na ně se pak položil nebožtík. Nebožtík zůstal ve stavení na prkně až do doby pohřbu. Po pohřbu bylo prkno ozdobně vyřezáno, pomalováno, opatřeno nápisem a umístěno v domácí kapli usedlosti, vystaveno poblíž samoty, u nejbližších muk, u polí, při cestách a podobně. Často jejich obdobu najdeme na hřbitovech namísto křížů a pomníků se jmény pochovaných. 

zpět