2. Brdaři - dřevkaři - nádobníci - neckaři

V 15. století, v době lucemburské, sbíjeli z latí a prken neckáři necky nebo soustružili a dlabali z celých kmenů necky a necičky.

V Jičíně neckářům říkali brdaři, jinde korytníci nebo dřevkaři. V Praze z nich tři patřili mezi zámožné sousedy. V roce 1420 byl zapsán v Praze nádobník nebo neckář, v Novém Městě r. 1424 nádoba. Neckáři byli specialisté v oboru bečvářském, ke kterým lze připojit i smolaře, kteří dřevěné nádoby vylévali smolou.

zpět