2.1. Pravěká kulturní krajina

Vznik pravěké kulturní krajiny v Čechách je běžně kladen do neolitu a spojován s tzv. neolitickou revolucí. Někteří současní badatelé a odborníci však sledují vývoj krajiny na území Česka jako pozvolný proces.

Vznik pravěké kulturní krajiny v Čechách je běžně kladen do neolitu a spojován s tzv. neolitickou revolucí. Někteří současní badatelé a odborníci však sledují vývoj krajiny na území Česka jako pozvolný proces.

Nesdílí bleskové vítězství války nad přírodou při vzniku kulturní krajiny. Odlesňování bylo vždycky považováno za hlavní proces při vzniku pravěké kulturní krajiny. V jeho hodnocení se však promítají dva názorové proudy. První vidí mýcení jako nezvratný proces, ve kterém les poměrně rychle podlehl aktivitě člověka. Její zásluhou vznikaly velké plochy odlesněné krajiny, které se neustále zvětšovaly. Druhý proud chápe kultivaci krajiny jako postupné odlesňování, při kterém vzniká stabilní mozaika lesa a bezlesí. Soustředěný zájem o děj mimo les souvisí nejspíš s představou, že kulturní krajina znamená především bezlesí, zatímco les představuje pravou původní přírodu. Je pochopitelné, že kulturní bezlesí bezprostředně neobklopoval neprobádaný nepřátelský prales, ale spíše důvěrně známá a soustavně využívaná zóna lesa.

zpět