4.2. Zápory

Stavba dřevěného domu má větší nároky na projekt a provedení.

Větší důraz je třeba klást na statiku. Jsou větší nároky na protipožární řešení a akustiku. Vyšší míra citlivosti na vlhkost. V České republice jsou přibližně o 10 % vyšší pořizovací náklady.

zpět