1. Košíkáři

Zvláštní skupinu řemeslníků tvořili košíkáři, metlaři, řešetáři a rohožníci, kteří své speciální výrobky vyráběli z proutí a slámy.

Pražští „košináři“ najímali pro sebe luhy daleko po Vltavě, aby v nich získali vrbové proutí. Řešetáři se vždy počítali k řemeslu od dřeva. V roce 1480 v Praze na Starém Městě působil košinář Jan. Košíkáři byli kolem Mělníka.

zpět